img_ucef_header

UCEF:in syysseminaari verkossa 4.-5.11.2020

Kiitos kaikille seminaariin osallistuneille!
Uudistuva täydennyskoulutus osana jatkuvaa oppimista

UCEF-verkoston tämän vuoden syysseminaari ”Uudistuva täydennyskoulutus osana jatkuvaa oppimista” järjestetään kahtena puolen päivän mittaisena verkkoseminaarina 4.-5.11.2020.

Seminaari toteutetaan Zoom -ohjelman välityksellä ja työtilana toimii Howspace-alusta, johon jokainen osallistuja saa ennen seminaaria henkilökohtaisen kutsulinkin.

Ensimmäisenä päivänä käydään keskusteluja tietotyöstä ja itsensä johtamisesta sekä uudistumiskyvystä ja luovuudesta organisaatioiden muutosjoustavuuden näkökulmasta. Toisena päivänä keskitytään jatkuvan oppimisen kysymyksiin.

 

Paikka: Verkkoseminaari, Zoom & Howspace


Ohjelma


Keskiviikko 4.11.2020 klo 12 – 16

Tietotyö, luovuus ja innovaatiot

11:45 Sisäänkirjautuminen seminaariin alkaa

12:00 Tervetuloa!

UCEF-verkoston puheenjohtaja Timo Halttunen 

Video: LUT University Strategy 2030: TRAILBLAZERS – Science with a Purpose

12:30 – 13:15 Asiantuntemuksen nopea organisointi

Professori Kirsimarja Blomqvist, LUT-kauppakorkeakoulu

13:30 – 14:15 Organisaation uudistumiskyky ja luovuus

Professori Aino Kianto, LUT-kauppakorkeakoulu

14:30 – 15:00 Merkityksellisyyden kokemus innovatiivisuuden edellytyksenä

Dosentti Tuija Oikarinen ja projektitutkija Suvi-Jonna Martikainen, LUT School of Engineering Science

15:15 – 15:45 Vapaamuotoinen verkostoitumistilaisuus


Torstai 5.11.2020 klo 12 – 15

Kymmenen teesiä täydennyskoulutuksesta – täydennyskoulutuksen tulevaisuus?

11:45 Sisäänkirjautuminen seminaariin alkaa

12:00 Täydennyskoulutus yliopistojen jatkuvan oppimisen kokonaisuudessa

12:00 – 12:45
Moocit ja oppimismuotoilu: kokemuksia tekniikan verkostoyliopisto FITechin koulutustoiminnan kehittämisestä

Johtava suunnittelija Pilvi Lempiäinen TY, FITech & oppimismuotoilija Akseli Huhtanen, Aalto-yliopisto

12:50 – 13:10
Koulutustoiminnan virityspaja
Yhteistä keskustelua täydennyskoulutuksen uudistamisesta

13:15 – 14:00
Jatkuvan oppimisen kyselytunti

Vastaajana vanhempi neuvonantaja Tapio Huttula, Osaamisen aika, SITRA

14:15 Miten verkoston yliopistot voisivat tukea toisiaan liiketoiminnan kehittämisessä?

Liiketoimintajohtaja Mikko Kivekäs, HY+ Oy

14:45 Seminaarin päätössanat

15:00 Seminaari päättyy


Puhujat


 

Juha-Matti Saksa (kuva: Teemu Leinonen)
LUT-yliopiston rehtori, KTT Juha-Matti Saksa

 

Kirsimarja Blomqvist
Tietojohtamisen professori Kirsimarja Blomqvist tutkii ja opettaa tietojohtamista Lappeenrannan ja Lahden teknillisessä yliopistossa (LUT). Aiemmin Blomqvist on työskennellyt mm. yliopiston kansainvälisistä suhteista vastaavana vararehtorina, monitieteisen tutkimusyksikön perustajana ja vetäjänä, suuryrityksen T&K toiminnoissa, kasvuyritysten kansainvälistymisprojektissa sekä riskirahoittajana. Tietojohtamisessa hän on erityisen kiinnostunut luottamuksen rakentamisesta erilaisten osapuolten kesken, uuden tiedon luomisesta sekä digitalisaation mahdollistamista uusista työn ja osaamisen organisoitumismuodoista.

 

Aino Kianto (kuva: Teemu Leinonen)
Tietojohtamisen professori Aino Kianto on tietojohtaminen ja johtajuus -ohjelman akateeminen ohjaaja Lappeenrannan ja Lahden teknillisessä yliopistossa. Kiannon tutkimusintresseihin kuuluu tietojohtaminen, organisatorinen uusiutuminen ja luovuus. Hänen kansainvälisestikin palkittuja tutkimuksiaan kyseisistä aiheista on julkaistu laajalti (esim. Journal of Knowledge Management, Journal of Intellectual Capital, Journal of Business Research, R&D Management, Human Resource Management Journal, and Accounting, Auditing and Accountability Journal). Kianto toimii VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems -aikakausilehden apulaiseditorina ja on jäsen kolmen muun aikakausilehden toimitusneuvostoissa (Knowledge Management Research & Practice; Journal of Intellectual Capital; International Journal of Knowledge and Systems Science).

 

Tuija Oikarinen
Dosentti Tuija Oikarinen (KTT) työskentelee LUT-yliopiston Lahden kampuksella erikoistutkijana. Oikarinen keskittyi väitöskirjassaan organisaatioiden uudistumiseen oppimisprosessien näkökulmasta. Viime aikoina erityisenä mielenkiinnon kohteena on ollut käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan tukeminen yksilön ja organisaation näkökulmista. Aikaisemmin hän on työskennellyt yrittäjänä ja yksityisen sektorin palveluksessa.

 

Suvi-Jonna Martikainen
Projektitutkija Suvi-Jonna Martikainen LUT-yliopistosta tekee väitöskirjaa työntekijöiden hyvinvoinnin ja merkityksellisyyden kokemuksista ja niiden suhteesta työelämän sosiaaliseen kestävyyteen. Martikaisen tutkimusintresseihin kuuluu myös ihmiskäyttäytymisen ja organisaatioiden ilmiöiden vuorovaikutuksen tarkastelu sekä taiteelliset menetelmät tutkimuksen ja kehittämisen metodeina.

 

Pilvi Lempiäinen
Pilvi Lempiäinen (VTM) toimii FITech-verkostoyliopiston opintopalveluiden päällikkönä. FITech-verkostoyliopisto on perustettu lokakuussa 2017 ja Pilvi on vastannut verkoston opintopalvelujen kehittämisestä vuodesta 2018 lähtien. FITech tarjoaa tekniikan alan opintoja seitsemästä eri yliopistosta niin korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille kuin jatkuvan oppimisen asiakkaille. Opintopalveluiden päällikkönä Pilvi on kehittänyt verkoston yhtenäisiä opintopalvelukäytäntöjä ja vastaa siitä, että opiskelijan polku FITechissä olisi mahdollisimman sujuva. Aikaisemmin Pilvi on toiminut Turun yliopistossa asiantuntijatehtävissä työelämäpalveluissa ja koulutusviennissä.

 

Tapio Huttula (kuva: Miikka Pirinen)
Tapio Huttula (FT) toimii vanhempana neuvonantajana Sitran Osaamisen aika -avainalueella vastaten erityisesti sisältöön, toimintaympäristön muutokseen ja sidosryhmäyhteistyöhön liittyvistä kysymyksistä. Kolmivuotisen projektikokonaisuuden pyrkimyksenä on vauhdittaa siirtymistä pitkäjänteiseen ja laaja-alaiseen elinikäisen oppimisen politiikkaan, jossa osaamista ja työtä tarkastellaan hyvinvoinnin rakennusaineina. Huttulalla on pitkä kokemus korkeakoulutuksen ja elinikäisen oppimisen kehittämisestä sekä työmarkkinatoiminnasta. Ennen Sitraa hän toimi mm. Humanistisen ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtajana ja johti Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen arviointineuvostoa.

 

Mikko Kivekäs
Mikko Kivekäs (FM, KTK) on HY+ Oy:n liiketoimintajohtaja ja hän on työskennellyt täydennyskoulutuksen parissa noin 20 vuotta. Kivekäs on toiminut johtotehtävissä kymmenen vuoden ajan organisaatioissa kuten HY+ Oy, Työterveyslaitos, Edupoli ja Trainers’ House. Mikon mielestä parhaat osaamisen kehittämisen tuotteet syntyvät yhteistyössä asiakkaan ja verkostojen kanssa.