UCEF

Yliopistojen aikuiskoulutusverkosto UCEF on yliopistojen täydennys- ja aikuiskoulutustoimijoiden kansallinen yhteistyöverkosto. Elinikäinen ja jatkuva oppiminen on osa yliopistojen ydintehtävää.

 • Verkosto on perustettu 1990.
 • Jäsenorganisaatioita on 11 yliopistossa ja lisäksi Maanpuolustuskorkeakoulussa.
 • Toimintaa linjaa verkoston vuosikokous.
 • Verkoston asioita hoitaa työvaliokunta.
 • Puheenjohtaja edustaa verkostoa ja vastaa työvaliokunnan toiminnasta.
 • Osa-aikainen koordinaattori toimii kokousten sihteerinä ja edustaa verkostoa.
 • Toimisto on Turun yliopiston Brahea-keskuksessa.

 

Periaatteet

 • Edustamme aikuiskoulutuspolitiikan intressejä ja vaikutamme niihin
 • Edistämme alueellisia, kansallisia ja globaaleja tietoyhteiskunnan linjauksia
 • Edistämme yliopistojen välistä yhteistyötä
 • Jaamme aikuiskoulutuksen järjestämistä ja kehittämistä koskevia kokemuksia ja hyviä käytäntöjä
 • Jaamme parhaita käytäntöjä kansainvälisessä yhteistyössä
 • Korostamme aikuiskoulutuksen roolia yliopistojen tutkimuksen ja innovaatioiden levittämisessä
 • Luomme malleja ja menetelmiä asiantuntijuuden, organisaatioiden ja ammattialan osaamisen kehittämiseksi
 • Tuemme yhteisten periaatteiden muodostamista ja soveltamista
 • Lisäämme aikuiskoulutuksen yleistä tunnettuutta
 • Tuemme yliopistojen sosiaalisia ja alueellisia tehtäviä.

 

Ajankohtaisia teemoja

Kymmenen teesiä täydennyskoulutuksesta

 

Jäsenyliopistot

Yliopistojen aikuiskoulutusverkosto UCEF:in jäseniä ovat

 • Aalto-yliopisto, Aalto University Executive Education
 • Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+
 • Itä-Suomen yliopisto, Jatkuvan oppimisen keskus
 • Lapin yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelut
 • Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, LUT Täydennyskoulutus
 • Puolustusvoimat, Maanpuolustuskorkeakoulu
 • Oulun yliopisto, Täydentävien opintojen keskus TOPIK
 • Taideyliopisto, Uniarts
 • Tampereen yliopisto, Jaktuvan oppimisen palvelut
 • Turun yliopisto
 • Vaasan yliopisto
 • Åbo Akademi, Centret för livslångt lärande