Toiminta

UCEF:in keskeiset toimintamuodot ovat

 • Vuosittainen syysseminaari jäsenistölle ja sidosryhmille
 • Verkoston vuosikokous
 • Työvaliokunta-kokoontumiset
 • Tiedon kerääminen ja jakaminen yliopistokentän tärkeistä ajankohtaisista teemoista
 • Kansallinen, alueellinen ja kansainvälinen yhteistyö, kokoukset ja projektit
 • fi-sivusto

 

Organisointi

Vuosikokous

 • UCEF:in toimintaa linjaa verkoston vuosikokous.
 • Kullakin jäsenellä on yksi ääni.
 • Vuosikokous voi asettaa toimikuntia, joihin voidaan kutsua myös ulkopuolisia jäseniä.

 

Puheenjohtaja

 • Vuosikokous valitsee puheenjohtajan kaksivuotiskaudeksi.
 • Puheenjohtaja edustaa verkostoa.
 • Puheenjohtaja vastaa työvaliokunnan toiminnasta.

 

Työvaliokunta

Työvaliokunta hoitaa verkoston asioita ja voi asettaa toimikuntia. Toimikausi on yksi vuosi. Työvaliokuntaan kuuluvat verkoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vuosikokouksessa päätetty määrä muita jäseniä.

Työvaliokunnan tehtävänä on

 • valmistella verkostossa käsiteltävät asiat
 • panna täytäntöön verkoston päätökset
 • edustaa verkostoa niissä puitteissa kuin verkosto päättää
 • valvoa verkoston taloutta ja toimiston toimintaa
 • nimetä verkoston edustaja kansallisiin ja kansainvälisiin organisaatioihin tai asiantuntija- ja luottamustehtäviin.

 

Koordinaattori

 • toimii työvaliokunnan ja verkoston sihteerinä
 • edustaa verkostoa sen tekemien päätösten mukaisesti.