Tervetuloa

Yliopistojen aikuiskoulutusverkosto UCEF on yliopistojen täydennys- ja aikuiskoulutustoimijoiden kansallinen yhteistyöverkosto, jonka tehtävänä on kehittää yliopistollista aikuiskoulutusta.

UCEFin tavoitteena on vaikuttaa keskeisiin aikuiskoulutuspoliittisiin kysymyksiin. UCEF seuraa ja käsittelee aikuiskoulutusyksiköitä koskevia yhteisiä asioita ja tukee verkoston yhteisiä etuja sekä edistää aikuiskoulutuksen jatkuvaa kehittämistä. Verkosto toimii yhteistyössä poliittisten päätöksentekijöiden, viranomaisten, ministeriöiden ja keskeisten etujärjestöjen kanssa.

UCEF on perustettu 1990. Sen jäsenistöön kuuluvat 11 yliopiston sekä Maanpuolustuskorkeakoulun aikuiskoulutustoimijat.